Welkom op de Geldwijzer


Status: sinds de eerste helft van oktober 2012 wordt de Geldwijzer opgebouwd, dus de Geldwijzer is nog jong, maar bijna alle regelingen staan er nu op!


"De Geldwijzer wijst de weg naar extra geld!"


Uitleg en doelstellingen van de Geldwijzer


Rondkomen van een laag inkomen is niet gemakkelijk. Er bestaan echter veel regelingen, kortingen, toeslagen, voorzieningen, enzovoort die het inkomen aanvullen. Veel mensen kennen die regelingen niet. Daarom is er de Geldwijzer. De doelstelling van de Geldwijzer is om u op een overzichtelijke manier de weg te wijzen naar de verschillende regelingen en wetten. Alle informatie op de Geldwijzer is gratis en anoniem toegankelijk.

Onbekend

Bij slechts een beperkt aantal regelingen worden mensen door de overheid of door instanties erop gewezen dat de regeling bestaat. Voor de meeste regelingen geldt dat niet. U moet op de hoogte zijn van het bestaan van een regeling, korting, toeslag, en deze zelf aanvragen. Vaak zijn mensen niet bekend met het bestaan van een regeling. In ieder geval wordt vaak geen gebruik gemaakt van regelingen. Klik hier voor de uitslag van een onderzoek daarnaar in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voorbeeld: veel mensen weten niet dat ze recht hebben op zorgtoeslag. De Belastingdienst is er in veel gevallen van op de hoogte dat u recht hebt op zorgtoeslag, maar u ontvangt hierover geen bericht. Ook daarom is er de Geldwijzer.

Informatie

Er zijn veel websites, zoals die van de overheid en het UWV, waarop inkomensaanvullende regelingen staan. Ook zijn er bij de overheid en verschillende instanties folders te verkrijgen. Mensen kunnen met zoekmachines zoals Google een heel eind komen. Een probleem daarbij is echter wel dat als iemand niet weet dat er een regeling, een aanvulling, een korting, een toeslag bestaat, laat staan de naam ervan weet, dat hij/zij daarnaar niet gaat zoeken, laat staan vinden. Bovendien zijn het er zoveel dat het moeilijk is om door de bomen het bos nog te zien. Ook daarom is er de Geldwijzer. De Geldwijzer biedt u op een overzichtelijke wijze informatie.

Doelgroepen

Op de Geldwijzer staan in het menu links doelgroepen. Als u daarop klikt, dan ziet u welke regelingen op u van toepassing zijn. Het kan zijn dat u onder meer dan één doelgroep valt. Bijvoorbeeld ‘Ik heb een laag inkomen’ en ‘Ik ben een alleenstaande ouder’.

Niet alleen voor de laagste inkomens bestaan er regelingen die het inkomen aanvullen. Vaak zijn er situaties waarvoor, ongeacht het inkomen, regelingen bestaan. Bijvoorbeeld als u alimentatie betaalt, of als u in een bijzondere situatie verkeert, zoals (chronisch) ziek zijn, enzovoort.

Hulverleners

De Geldwijzer is er ook voor hulpverleners! Ook u als hulpverlener zult wel eens zijn tegengekomen, bijvoorbeeld bij thuisadministratie en in het kader van armoedebestrijding, dat het moeilijk is om de weg te vinden in het oerwoud van websites en andere informatie. Daarom staan onder het menu ‘Voor hulpverleners’ een alfabetische lijst van alle regelingen en een alfabetische lijst van definities. Zo kunt u in één oog opslag zien welke regelingen er zijn en informatie vinden. Verder zijn er waar mogelijk links opgenomen die verwijzen naar de oorspronkelijke teksten van de overheid en/of instanties. Ook worden links naar wetteksten opgenomen.

Een tip

Als u twijfelt of u voor een bepaalde regeling in aanmerking komt geldt de volgende tip: bij twijfel ALTIJD proberen, aanvragen kost niets en in de praktijk blijkt dat het vaak (onverwacht) toch tot een uitkering komt!


Tot slot een oproep: help mee!

Help mee om aan de Geldwijzer bekendheid te geven zodat zoveel mogelijk mensen die het nodig hebben er gebruik van kunnen maken. U kunt dit onderstaand doen op Facebook, op Twitter en op LinkedIn. Volg ons op Twitter, klik op deze:  Om een artikel te delen, klik dan op de T onderaan één van de pagina's. Hartelijk dank!


 
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 

Aanmelden Nieuwsbrief